Andrapartsbedömningar

Många företag i livsmedelsbranschen sätter upp egna dokument med krav och kriterier som deras leverantörer förväntas uppfylla. Ibland utgår de från kraven i en befintlig standard och utvecklar dem för att passa den egna verksamheten. Företagets egna kriterier kan vara hårdare än de som finns i standarderna. 

Vi hjälper till med opartiska kontroller av leverantörerna, så kallade andrapartsbedömningar. Under en sådan bedömning stämmer vi av att leverantören uppfyller kraven som företaget ställer, precis som när vi gör en revision mot en vanlig standard. 

Vid nytecknande av avtal kan det kännas bra att använda ett oberoende certifieringsorgan. Det ger trygghet för både köpare och säljare, och det låter er fokusera fullt ut på de affärsmässiga kontakterna. Vi kan också hjälpa till om en leverantör har haft bekymmer och ni som kund vill ha en oberoende part som utreder händelsen. Alla inblandade brukar uppskatta att revisionen utförs av en part som inte själv är delaktig i affären. 

Vi kan även hjälpa till med andrapartsbedömningar inom djurhantering – från uppfödning till transport och slutligen slakt.

Vi gör andrapartsbedömningar över hela världen, antingen i egen regi eller tillsammans med våra samarbetspartners.

 
 

Har du några frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20