André Ögren

André Ögren har reviderar gentemot IP Livsmedel, Svensk standard för livsmedelssäkerhet i butik, KRAV och EU ekologiskt. Tidigare har André bland annat arbetat som kvalitetscoach på ICA Sverige AB med uppgift att coacha ICA-anställda med hänsyn till deras egenkontroll samt på Lantmännen, Helsingborg, som produktutvecklare och kvalitetstekniker/ankomstkontrollant på Dole/Saba Fresh Cuts AB. André har även varit GMP/HACCP-ansvarig på Salico KB. André har läst Livsmedelsteknik vid Yrkestekniska högskolan, Campus Helsingborg. Exempel på andra utbildningar är internrevision, HACCP, ledarskap samt Coachning för kvalitetscoacher, ICA Skolan.