Charlotte Davidson

Charlotte Davidson är VD för ProSanitas Certifiering. Charlotte har varit verksam på ProSanitas sedan 2005 som ekonomiansvarig och sittande i ledningsgruppen. Charlotte har det operativa ansvaret för verksamhetet. Vidare är hon ansvarig för kontakten med BRC. Charlotte har läst till civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning organisation.