Jessica Kinnander

Jessica Kinnander är underkonsult till ProSanitas och revisionsledare gentemot standarderna IP Livsmedel och Svensk standard för livsmedelshantering i butik samt gör djuromsorgsrevisioner. Tidigare har Jessica varit kvalitets- och miljöansvarig på Guldfågeln AB, arbetat som miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektör samt som laborant hos Kalmar Lantmän. Jessica har även butikserfarenhet från dagligvaruhandeln. Hon är utbildar livsmedelsteknolog med livsmedelskemi samt har läst flertalet kurser inom mikrobiologi.