Åtgärdsplan IP Livsmedel

Året efter er certifieringsrevision mot IP Livsmedel ska ni skicka in en åtgärdsplan, eftersom ni mellanliggande år inte har något revisionsbesök (se Allmänna villkor). När ni under mellanåret har gjort eller skall göra er internrevision mot den senaste utgåvan av standarden (se punkt 1.2 i gällande utgåva), ska ni i åtgärdsplanen skriva ner era interna avvikelser och förbättrande åtgärder. Dessa blir sedan en del av ert förbättringsarbete för att utveckla företaget.

För att upprätthålla er certifiering ska åtgärdsplanen skickas in till Prosanitas Certifiering som granskar den.

Kom ihåg att åtgärdsplanen bör skickas in omkring ett år efter certifieringsrevisionen men senast 30 juni om er revisionsperiod är våren, respektive 31 december för hösten. Ni får också en faktura från oss för granskningen. Avgiften täcker även in eventuell stickprovsrevision.

Några olika sätt att skicka in er åtgärdsplan:

1.      Ladda ner dokumentet Åtgärdsplan och fyll i checklistan digitalt.

2.      Maila till atgardsplan@bmgprosanitas.se, skriv då åtgärdsplan i rubriken. Tänk på att skriva ert företagsnamn i mailet.

3.      Alternativt posta till nedanstående postadress, märk brevet ”Åtgärdsplan”. 

Prosanitas
Box 9006
400 91 Göteborg

OBS! Möjligheten att fylla i åtgärdsplanen via Sigills IPE är under utfasning. Vänligen använd ej den eftersom åtgärdsplanerna sällan kommer fram till oss utan fastnar i Sigills server.

Om ni har några frågor eller önskar mer information går det bra att kontakta oss via epost atgardsplan@bmgprosanitas.se eller telefon 031-360 70 20.