Certifiering av livsmedelsproduktion

 
En livsmedelscertifiering ger säkrare livsmedel genom hela kedjan och skapar trygghet för dig, dina kunder och dina kunders kunder.

Standarder för livsmedel

Vi certifierar företag och organisationer mot flera olika livsmedelsstandarder som har olika syfte. Om du inte vet vilken standard som passar din verksamhet hjälper vi dig att hitta rätt.

ISO 22000 och FSSC 22000 är standarder för ledningssystem inom livsmedelsindustrin.

BRC Food är en internationell standard för livsmedelssäkerhet som täcker bland annat kvalitet och produktsäkerhet.

IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Den vänder sig till företag inom förädling, packeri och lager, samt till företag inom parti- och provisionshandel.

Livsmedel i butik är en standard för säker livsmedelshantering i butik

KRAV och EKO är standarder för miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion.

Standarderna ger dig ett ramverk att arbeta efter. Det skiljer sig åt mellan de olika standarderna, både till innehåll och komplexitet. Det gemensamma är att de hjälper dig att sätta upp processer för arbetet med livsmedelssäkerhet, och att alla i företaget får konkreta mål att sträva mot. Arbetet med en livsmedelsstandard ger ordning och reda, säkrare produktion och produkter – och i slutänden tryggare, nöjdare och lojalare kunder.

Låt oss hjälpa dig att utvecklas

Certifieringsprocessen är en viktig del av arbetet med en standard. Under certifieringen stämmer våra revisorer av att dina processer och rutiner uppfyller kriterierna i den aktuella standarden. De har själva erfarenhet från livsmedelsbranschen och har förståelse för dina processer och produkter. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan de ställa rätt frågor och föra en dialog som inspirerar till utveckling av verksamheten.

Spårbarhet och återkallelser

En livsmedelscertifiering stärker dina produkter och din konkurrenskraft. Med tydlig dokumentation och regelbunden kontroll av spårbarheten går det smidigt att återkalla en produkt om så skulle behövas. Skadan kan begränsas och du visar att du tar ansvar för en säker livsmedelsproduktion.

 
 

Jämförelse av standarder

  IP Livsmedel BRC FOOD ISO 22000 FSSC 22000 IFS SVDH Andraparts
bedömningar
Eu Ekologiskt KRAV MSC
HACCPxxxxxx    
Spårbarhet i fokus      xxxx
Grundförutsättningarxx xxx    
Utveckling och ständig förbättring  xx      
Ledningens engagemang  xx x    
Ekologiskt       xx 
Ursprungsmärkning         x
Produktfokuserat x        
Processorienterat   xx     
Kundfokus xxxx x   
Livsmedelsbedrägerier x x   xx 
Socialt ansvar        x 
Märkning xx xx  xxx
Passar små-medelstora företagx      xxx
Passar medelstora-stora företag xxxx  xxx
Revision kan ske utifrån egna kriterier      x   
 

Dags att byta ledningssystem?

 
 

Vill du byta till en annan livsmedelsstandard än den du följer idag?
Vi hjälper dig att hitta rätt bland livsmedelsstandarder och
certifieringar så att du får rätt fokus på ditt säkerhets- och hållbarhetsarbete.

Prata med din revisor eller kontakta oss så berättar vi mer.

 
 
 

Har du frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

Fördelar med certifiering av livsmedelsproduktionen

Du stärker ditt varumärke genom att visa att du tar ansvar för och hanterar riskområden på ett effektivt sätt.

Du möter krav från kunder och öppnar nya dörrar för ditt företag.

Du sänker kostnader och ökar din lönsamhet.