Certifieringsprocess

Certifieringsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken typ av standard som certifieras. Läs mer under respektive rubrik.

 

Kvalitet ISO 9001
Miljö 14001
EMAS
AFS 2001:1
OHSAS 18001
ISO 22000
FSSC 22000

Visa processen

KRAV
EU-ekologisk
BRC Livsmedel
BRC Packaging
IP Livsmedel
Livsmedel i butik

Visa processen