Mot ökad lönsamhet

Vi hjälper dig att förbättra dina processer genom att peka ut risker och möjligheter och visa hur du kan spara råvaror och resurser. Vi utmanar dig att skapa verktyg för att öka både konkurrenskraft och lönsamhet. På riktigt.

Med ditt bästa för ögonen

Vi är ett 20-tal engagerade medarbetare med lång erfarenhet och hög kunskapsnivå, som du får möta när vi certifierar din verksamhet. Vårt mål är att inspirera och tillföra något värdefullt varje gång vi ses.

Nyheter 2017-05-31

Swedac har beslutat om fortsatt ackreditering för ProSanitas Certifiering AB

Onsdagen den 24 maj mailade Swedac ett beslut till ProSanitas om tillfälligt tillbakadragande av vår ackreditering för 17065. ProSanitas håller ej med om den situation som beskrivs i beslutet. Den senaste kommunikationen från Swedac rörande ärendet hade låtit meddela att kompletteringar skulle lämnas till Swedac senast den 26 maj, trots det fattade Swedac beslutet den 24 maj. Den 25 maj var en helgdag. Den 26 maj skickade ProSanitas kompletteringar till det öppna ärendet. Den 31 maj fattade Swedac ett slutgiltigt beslut i ärendet med följandetext:

 ”Beslut

Swedac beslutar att den tillfälliga återkallelsen ska upphöra och att ackrediteringen för ProSanitas Certifiering AB ska fortsätta att gälla i den omfattning som gällde före den tillfälliga återkallelsen.”

För frågor om detta, vänligen kontakta ProSanitas VD Charlotte Davidson, se information under ”kontakta oss”.

 

Standarder

 

Att bli certifierad

 
steg1.png

Förarbetet

Kravet för att få bli certifierad är att du har utvecklat ett ledningssystem baserat på kriterierna i den standard du valt, och att du har börjat arbeta aktivt med det i din verksamhet. När du får en en offert av oss börjar vi med att stämma av att det som behövs, för en certifiering, finns på plats. Därefter planerat vi upplägget tillsammans.

Revisionen

Huvudrevisionen sker hos dig. Vår revisor stämmer av hur ditt ledningssystem och dina rutiner fungerar samt pekar på risker och förbättringsmöjligheter. En rundvandring i din verksamhet ingår alltid. Revisionen avslutas med ett sammanfattande möte där eventuella avvikelser tas upp.

Certifikatet

När de eventuella avvikelserna är åtgärdade och allt är godkänt får du ett certifikat av oss. Men det är egentligen bara en formalitet. Det viktiga är att du tagit ett stort steg i utvecklingen av din verksamhet genom att börja arbeta systematiskt med ett certifierat ledningssystem. Och att det ger resultat i form av ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

 
 

Lär dig mer

Vi vill inspirera och motivera dig i ditt utvecklings- och förbättringsarbete. Ta del av vår kompetens inom just ditt område genom att gå en utbildning hos oss.

Läs mer om våra utbildningar →

 
utbildning.png
 

"Vi lämnar aldrig en revision utan att känna att vi tillfört något värdefullt."

Per Davidson, grundare BMG TRADA Certifiering

 
 
 
 

Lokalt eller globalt?

Med hjälp av våra samarbetspartners är vi ännu bredare i vår kompetens och når utanför Sveriges gränser . Vi kan certifiera ditt företag på flera olika marknader, både i Europa och globalt. Vi kan också hjälpa dig inom områden där vi själva inte är verksamma. 

Läs mer om våra samarbetspartners →

 
 
 

 

Har du frågor och funderingar? 

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

En certifiering ökar din konkurrenskraft och din lönsamhet