Svensk standard för livsmedelshantering i butik

2008 utvecklade dagligvarubranschen en standard för livsmedelshantering i butik. Standarden baseras på branschriktlinjerna ”Säker mat i din butik” som är framtagna med hjälp av Livsmedelsverket. Standarden tar upp krav och förutsättningar för hantering av livsmedel i butiker och riktar sig till all dagligvaruhandel i Sverige. Branschen har implementerat ett egenkontrollprogram för certifieringar mot standarden.

Certifieringen fungerar som en kvalitetsstämpel. Godkända verksamheter får använda Svensk Dagligvaruhandels stjärna för kvalitetscertifierade butiker i sin marknadsföring, och de finns presenterade på Svensk dagligvaruhandels hemsida.

Certifieringsprocessen är en viktig del av arbetet med standarden. Våra revisorer kan, med sin erfarenhet från livsmedelsbranschen, ge tips och råd kring hur du kan arbeta med att förbättra livsmedelshanteringen i din butik och nå ännu högre kvalitetsnivåer. Revisionscykeln är 12 eller 18 månader beroende på gradering. Du har fyra veckor på dig att genomföra dina korrigeringar. När de har godkänts av både revisorn och granskande revisor får du beslut och certifikat inom 42 dagar.

Standarden, som innehåller de krav som ska uppfyllas, kan beställas från Svensk dagligvaruhandel. Den aktuella utgåvan är utgåva 3, 2015. Det är en guide till certifieringen och certifieringsprocessen. Utöver standarden gäller också dokumentet Krav och villkor version 6, 20150917. Det beskriver bland annat regler kring avtal och revisionstider, avvikelsehantering och klagomålsprocessen, samt kraven på oss certifieringsorgan.

 

Har du frågor och funderingar?

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20