Utfärdade certifikat

Våra kunder finns listade nedan under respektive standard. 

ISO-certifikat

certifiering.nu

BRC-certifikat

brcdirectory.com

FSSC-certifikat

viasyst.net/fssc

IP Livsmedel

sigill.se

Svensk standard för livsmedelshantering I butik

svdh.se

KRAV-certifikat

krav.se

ISO 22000-certifikat

EKO - kunder