Mot ökad lönsamhet

Vi hjälper dig att förbättra dina processer genom att peka ut risker och möjligheter och visa hur du kan spara råvaror och resurser. Vi utmanar dig att skapa verktyg för att öka både konkurrenskraft och lönsamhet. På riktigt.

Med ditt bästa för ögonen

Vi är ett 20-tal engagerade medarbetare med lång erfarenhet och hög kunskapsnivå, som du får möta när vi certifierar din verksamhet. Vårt mål är att inspirera och tillföra något värdefullt varje gång vi ses.

Nyheter 2018-09-17

Nu kan vi utfärda certifikat mot ISO 45001:2018

I augusti har BMG TRADA Certifiering som ett av första certifieringsorgan blivit ackrediterade för ISO 45001:2018. Detta innebär att vi från och med nu kan certifiera er organisation mot denna nya arbetsmiljöstandard.

Alla certifikat för AFS 2001:1 och OHSAS 18001:2007 blir ogiltiga efter 2021-03-12. Det gäller att uppgradera  i god tid.

Om ni har ett befintligt certifikat för AFS 2001:1 eller OHSAS 18001:2007 kommer er revisor att diskutera med er hur uppgradering kan ske på ett smidigt sätt, exempelvis vid nästkommande revision.

Givetvis kan ni också kontakta oss om ni vill ha en uppgradering tidigare!

Nyheter 2018-03-13

Från och med 2018-03-13 har FSSC dragit tillbaka suspenderingen av BMG TRADA Certifiering rörande FSSC 22000. Vi kan nu ta oss an nya kunder och anläggningar på marknaden och ser fram emot att göra det. ”Det har varit en lärorik period,” säger Charlotte Davidson, ansvarig för FSSC 22000 på BMG TRADA Certifiering/ProSanitas. ”Smärta föder utveckling och vi har som organisation lärt oss en del kring hanterandet av detta ärende, både internt och i förhållande till omvärlden. Viktigast har varit att våra befintliga kunder hela tiden har känt sig trygga med oss som certifieringsorgan och att de har förstått att suspenderingen inte har haft något med kvaliteten på vår kompetens eller vårt revisionsarbete att göra. Vi har numer en utökad organisation för att hantera administrativa frågor rörande standardägarna och ständig utveckling av detta pågår hela tiden.”

Nyheter 2017-10-09

Under semesterperioden försenades ett svar  från BMG TRADA Certifiering AB på en observation från FSSC  rörande en administrativ avvikelse gällande en mindre uppdatering i deras system för revisorer.

FSSC har valt att tillfälligt dra tillbaka BMG TRADAS rätt att gå in i nya avtal gällande FSSC under en period, vilket är en sanktion de har möjlighet att göra som standardägare ibland använder sig av mot certifieringsorgan.

 Det påverkar inte ackrediteringen eller möjligheten för BMG TRADA Certifiering AB att utfärda certifikat på befintliga kunder eller certifieringsprocesser.

 Diskussion rörande detta pågår mellan FSSC och BMG Trada.

Uppdaterad 2017-10-09

 

Standarder

 

Att bli certifierad

 
steg1.png

Förarbetet

Kravet för att få bli certifierad är att du har utvecklat ett ledningssystem baserat på kriterierna i den standard du valt, och att du har börjat arbeta aktivt med det i din verksamhet. När du får en en offert av oss börjar vi med att stämma av att det som behövs, för en certifiering, finns på plats. Därefter planerat vi upplägget tillsammans.

Revisionen

Huvudrevisionen sker hos dig. Vår revisor stämmer av hur ditt ledningssystem och dina rutiner fungerar samt pekar på risker och förbättringsmöjligheter. En rundvandring i din verksamhet ingår alltid. Revisionen avslutas med ett sammanfattande möte där eventuella avvikelser tas upp.

Certifikatet

När de eventuella avvikelserna är åtgärdade och allt är godkänt får du ett certifikat av oss. Men det är egentligen bara en formalitet. Det viktiga är att du tagit ett stort steg i utvecklingen av din verksamhet genom att börja arbeta systematiskt med ett certifierat ledningssystem. Och att det ger resultat i form av ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

 
 

Lär dig mer

Vi vill inspirera och motivera dig i ditt utvecklings- och förbättringsarbete. Ta del av vår kompetens inom just ditt område genom att gå en utbildning hos oss.

Läs mer om våra utbildningar →

 
utbildning.png
 

"Vi lämnar aldrig en revision utan att känna att vi tillfört något värdefullt."

Per Davidson, grundare BMG TRADA Certifiering

 
 
 
 

Lokalt eller globalt?

Med hjälp av våra samarbetspartners är vi ännu bredare i vår kompetens och når utanför Sveriges gränser . Vi kan certifiera ditt företag på flera olika marknader, både i Europa och globalt. Vi kan också hjälpa dig inom områden där vi själva inte är verksamma. 

Läs mer om våra samarbetspartners →

 
 
 

 

Har du frågor och funderingar? 

Du är alltid välkommen höra av dig till oss!
info@bmgprosanitas.se
Tel 031-360 70 20

En certifiering ökar din konkurrenskraft och din lönsamhet