Offertunderlag

Fyll i formuläret så återkommer vi med en offert. Fyll i ett frågetecken om du saknar information för att svara på någon fråga så reder vi ut det i samband med att vi kontaktar er.

OBS! För förfrågningar som gäller certifiering inom livsmedel hänvisar vi till http://hscertifiering.se/ansokan/.

Kontaktperson
Välj standard (-er) att certifiera
Livsmedelsproduktion
Gäller er förfrågan certifiering inom livsmedelsproduktion hänvisar vi till http://hscertifiering.se/ansokan/
En HACCP studie motsvarar en faroanalys för en grupp av produkter/tjänster med liknande livsmedelssäkerhetsfaror och liknande produktionsteknologi och då relevant, liknande förvaringssätt.
Vilken av följande processer/tjänster erbjuder ni?
Produktionssäkerhetskontroll
T ex detektion av främmande föremål såsom metall.